vrijdag 28 oktober 2011

Resultaten Citotoets

De Citotoets helpt met het advies voor de schoolkeuze. De score van de toets kan variëren van 500-550. Globaal komen de scores overeen met de volgende soorten brugklassen:
501-522 VMBO Basisberoepgerichte leerweg
522-527 VMBO Basisberoepgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg
524-528 VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
528-532 VMBO Kaderberoepsgerichte en gemengde/theoretische leerweg
530-535 VMBO Gemengde/theoretische leerweg
533-538 VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVO
536-541 VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVO/VWO
540-544 HAVO/VWO
545-550 VWO

Naast deze scores zijn andere factoren van belang: het schooladvies, eventueel afgenomen intelligentietest(en), leerlingvolgsysteem, wens van ouders.
Deze scores zijn intervallen. Het kan dus dat een leerling met een score van 533 naar VMBO gaat en een andere leerling met dezelfde score van 533 naar brugklas VMBO theoretische leerweg/HAVO, rekening houdend met de andere factoren.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen